Information til kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Grundet Coronavirussen har Jydsk Planteservice A/S valgt at komme med nogle overordnede interne retningslinjer for vores medarbejdere. Vores interne retningslinjer er som følger:

I Jydsk Planteservice følger vi de officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen som retningslinjer for, hvordan vi forholder os til Coronavirus.

Vi har bedt alle vores ansatte om at acceptere følgende:

  • Undgå kram, håndtryk og kindkys
  • Brug firmaets spritbeholdere
  • Undgå at sidde for tæt og for mange ved samme bord
  • Vær ekstra opmærksom på rengøring i bil, arbejdsplads og privat
  • Kontakt læge og nærmeste leder hurtigst muligt, hvis du, en nærpårørende eller andre du har været i kontakt med, bliver syg eller får symptomer.
  • Følg altid lægens eller anden sundhedsfagligmyndigheds anbefalinger

Vi beder derfor vores medarbejdere om at anvende sund fornuft og at tage alle foranstaltninger indenfor de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Vi beder vores medarbejdere om at holde god håndhygiejne for at undgå en potentiel smittespredning, samt søge eventuel lægehjælp i henhold til de officielle råd og retningslinjer.

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/Questions-and-answers

 

For vores medarbejdere gælder det, at planlagt ferie til en destination, som af myndighederne er udpeget som særlige smitteområder:

Vores retningslinjer tager afsæt i regerings udmelding. Vores medarbejdere skal tjekke de til enhver tid gældende officielle Rejsevejledninger (https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/) på udenrigsministeriets hjemmeside inden ferie i udlandet.

Det betyder, at man som medarbejder i Jydsk Planteservice A/S altid skal overholde de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne. Overtrædelser vil kunne have konsekvenser ift. karantæneperiode, hjemsendelse uden løn eller i yderste tilfælde kontraktmæssige konsekvenser.

 

I Jydsk Planteservice A/S følger vi hele tiden nøje udviklingen og Udenrigsministeriets anbefalinger.

Er du/I leverandør til Jydsk Planteservice, forventes det, at I overholder samme retningslinjer, hvilket bekræftes på mail til Jydsk Planteservice A/S.

Er der nogle spørgsmål eller tvivl til ovenstående, bedes man kontakte undertegnede.

Paul Buhl Jydsk Planteservice

Paul Buhl

Service- og driftchef – Jydsk Planteservice A/S

41 37 19 01

[email protected]